Очаквано някои отново опитват да забавят строежа на “Армията”

August 3, 2023

По пътя към получаване на разрешително за реконструкция на “Армията” остават две стъпки. Едната от тях е решението на РИОСВ дали  трябва да се мине през процедурата  „Оценка на въздействието върху околната среда“ (ОВОС). Това реално е тежка и дълга във времето процедура, която съществено би забавила старта на изграждането на новия стадион.

Миналата седмица от РИОСВ излязоха с решение, че не трябва да се извършва ОВОС:

“С решение от 28.07.23 г. директорът на РИОСВ г-жа Румяна Маринова постановява категорично и аргументирано, че ОВОС не трябва да се извършва, защото реконструкцията на имота „няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.“

Това реално означава, че ЦСКА може може да премине към последната стъпка, която е “разрешително за строеж” и до някой друг месец да може да стартира строежа. Уловката беше, че имаше 72 часа за обжалване на решението. “Изненадващо” малко преди да изтекат въпросните часове в деловодството на РИОСВ са постъпили три жалби. Това означава, че процедурата влиза в съда.

Сега реално пред ЦСКА има две възможности. Едната е Административният съд също да се произнесе обективно и справедливо и да потвърди решението на РИОСВ от петък. Другата е реално връщане почти в изходна позиция. Ако съдът не уважи мнението на вещите лица и специалистите, които са били категорично в подкрепа на решението да не се прави ОВОС и реши нещо друго то старта на стрежа ще се забави с години…

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е изключително бавна и тромава процедура, която трае с години. Тези, които не желаят ЦСКА да има нов и модерен стадион го знаят много добре и очевидно правят всичко възможно да се стигне до там. Тези хорица са наясно какво би означавала една нова “Армия” и къде би изпратила червените. Заради това дават всичко от себе си това да не се случи… Бедни, малки, “зелени”* душици.

Сега трябва да се изчака съдът да се произнесе обективно и справедливо. Дано не се намерят още “зелени”, това да се случи и ЦСКА да стартира реконструкцията в рамките на няколко месеца, а не няколко години…

 

автор:

Симеон Димитров